Logo en hokzele

Foto jaarboeken

Jaarboeken

Jaarboeken:


Hier kan je de inhoud van onze jaarboeken raadplegen.
Zoeken in onze jaarboeken.
Leden krijgen jaarlijks het lijvig jaarboek.
De jaarboeken die niet uitgeput zijn kan je nog steeds bestellen
of kopen in het documentatiecentrum tijdens de openingsuren.
De Jaarboeken die uitgeput zijn, kan je steeds raadplegen in het Documentatiecentrum.
Leden van de kring kunnen gratis boeken en tijdschriften ontlenen uit het documentatiecentrum.
Vanaf heden zijn de jaarboeken die niet uitgeput zijn en ouder dan 5 jaar
te verkrijgen aan de spotprijs van 1 euro !


Jaarboek 1 – 1969-1970 (uitgeput)

MOENS Frans, Woord vooraf , blz. 7-8
REDACTIE, Statuten van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele, blz. 9-12
REDACTIE, Lijst van de stichtende leden , blz. 13-14
QUINTYN Etienne, Zo schrijft de "Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele" geschiedenis , blz. 15-18
VAN CAUTEREN Hubert, Jaarverslag van de secretaris , blz. 19-21
VAN CAUTEREN Hubert, Inventaris Zeelse ambachten , blz. 23-25
QUINTYN Etienne, Zele vóór 100 jaar , blz. 27-32
QUINTYN Etienne, Te Zele-Hoek werd een hoofdstuk afgesloten. Nieuw torenuurwerk. Verlichting van de kerk.
Onder de sloophamer 
, blz. 33-40
QUINTYN Etienne, Straten en straatnamen - industriezone "station" , blz. 41-46
VAN MALDEREN Octaaf, Zele en zijn prominenten : Honoré Theophiel Staes , blz. 47-53
DE LOOSE Frans, Over de stichting van Onderlinge Bijstanden , blz. 55-63
REDACTIE, Beweging van de bevolking , blz. 65
BEIRENS Gerard, Sprokkelingen, Zele, Zeelse partriotten. De Bende van Jan de Lichte en zijn gezel "een Zelenaar" , blz. 67-76
QUINTYN Marc en DE ROOVER Paul, Oproep tot de Zeelse jeugd , blz. 77-78

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 101 Bestellen

Jaarboek 2 – 1970-1971 (uitgeput)

MOENS Frans, Woord vooraf door de voorzitter, blz. 5-6
VAN CAUTEREN Hubert, Jaarverslag van de secretaris , blz. 7-12
QUINTYN Etienne, Expo II: Zeelse kant – Zeelse schilders , blz. 13-16
VAN DEN ABBEELE-VERCAUTEREN Rachel, Geschiedenis van de kantschool , blz. 17-21
REDACTIE, Sprokkels bij de kunstkanttentoonstelling. Sprokkels bij de huldigingstentoonstelling Pieter Gorus.
Zele in het jaar 2000 
, blz. 22-23
ARENS Robert, Huldetentoonstelling Pieter Gorus , blz. 25-30
WAEGEMAN Omer, De perlefine (omtrent Pieter Gorus) , blz. 31-34
LIMPENS Paul, Het kasteel te Zele-Hoek , blz. 35-36
QUINTYN Etienne, De nieuwe "Hoek" , blz. 37-41
MATTHIJS Bernard, 't Goed van Baudeloo te Zele , blz. 43-47
FRANCOIS Gustaaf, Harmonie "Vooruit" gesticht en grootgebracht met slagaderbloed van arbeiders , blz. 49-52
BEIRENS Gerard, Sprokkelingen , blz. 52-53
BURM Alfons, Koninklijke Zangvereniging "Eendracht" Heikant , blz. 54-60
QUINTYN Etienne, Nog folklore te Zele ? Het mei-zingen. De worp van de gouden kloddezak , blz. 62-64
ARENS Robert, Zele en zijn prominenten : Pieter Gorus , blz. 65-67
BEIRENS Gerard, Zonderlinge taal te Zele (JB Courtmans). Aanmerkingen (JF Willems).
Onze boeren verheerlijkt. Notre-Dame-Den-Tuymelaar à Zele 
, blz. 68-77
COLMAN Kamiel, Hennep (Kemp) , blz. 78-82
QUINTYN Etienne, Bevolking en woongelegenheid , blz. 83-87

Jaarboek 3 – 1971-1972 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Jaarverslag van de secretaris , blz. 5-9
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag der openstelling Expo IV “Oude volkspelen uit Zele” , blz. 10-18
REDACTIE, Sprokkels uit het gastenboek van Expo IV , blz. 19
BOGAERT Georges, Een waaier van “Maria Van Driessche's” , blz. 20-22
DE BRUYNE Pieter en DE BRUYNE Wilfried, Zele en zijn prominenten : Emmanuel Van Driessche , blz. 23-28
VAN DAELE Henri, Die... van de Stokstraat (naar vertellingen door Gilbert De Geest) ,
vanaf blz. 31 – aparte bladnummering blz. 1-95

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 103 Bestellen

Jaarboek 4 – 1972-1973

MOENS Frans, Woord vooraf , blz. 5
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring over het jaar 1973 , blz. 7-10
PENNE Frans, Zele en zijn prominenten : Aloïs De Beule, Zeels beeldhouwer , blz. 11-29
REDACTIE, Inventaris tentoonstelling Aloïs De Beule, juli 1973 en Sprokkels uit het gastenboek van Expo V , blz. 30-32
PENNE Frans, Zele en de Boerenkrijg , blz. 33-36
PENNEMAN Theo, Volkssagen te Zele , blz. 37-72
DE PAEPE Wilfried, Europees Congres van oud-leerlingen der Broeders Maristen , blz. 73-76
VAN CAUTEREN Hubert, Het “Europees Congres” en de H.O.K. , blz. 77
ARENS Robert, Twintig jaar Were Di , blz. 79-82
BUYTAERT Lode, Bedenkingen over 20 jaar kunstevolutie 1953-1973 , blz. 83-89
FAMELAER Paul, Bij de jubelviering van het NCMV-afdeling Zele , blz. 91-94
DE LOOSE Frans, 125 jaar muziek bij de Kon. Volksfanfare "De Leerzuchtige Broeders" 1848-1973 , blz. 95-119
DE RAEDT Jozef, Stervend Zele , blz. 121-129
QUINTYN Etienne, 1973 en Zele, Bevolkingscijfer , blz. 131-135

 

Jaarboek 5 – 1973-1974 (uitgeput)

MOENS Frans, Woord vooraf , blz. 5
REDACTIE, Stichtende leden die ons ontvielen , blz. 7
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag van de werking van de Kring 1974 , blz. 9-13
DE MAN-VERBEECK M., De Vlaamse kinderprenten met voorstellingen van kinderspelen , blz. 14-19
QUINTYN Etienne, Jute-expo 1974 , blz. 21
HAEGENS Gilbert, Jute , blz. 22-29
HAEGENS Gilbert, Historiek van " La Zéloise " , blz. 30-32
D'HOOGE Albert, Historiek "NV Phorminium" Zele , blz. 33-34
DE LOOSE Frans, NV Van der Eecken, Zele , blz. 35-36
DE WAELE Ernest, Vijf generaties Goossens en de jutenijverheid , blz. 37-40
COUCKE Albert, Firma Coppieters , blz. 41-42
TROCH Jozef, NV Zeelsche Weverij, Weverijstraat, Zele, blz. 43-44
VAN UYTFANGHE Marc, Zele en zijn prominenten : Kanunnik Prof. Dr. Adolf-Bernard Van der Moeren , blz. 47-88
BEIRENS Gerard, Sprokkelingen. Het Zeels, ook een Indo-europese taal, waarin opgenomen
het "Zeels bargoensch" door Is. Teirlinck 
, blz. 89-131
QUINTYN Etienne, Zele in 1974 – Tewerkstelling – bevolkingscijfer , blz. 133-138

 

Jaarboek 6 – 1974-1975 (uitgeput)

REDACTIE, Dag 1976 , blz 6
VAN CAUTEREN Hubert, Europees jaar voor het bouwkundig erfgoed 1975 , blz. 7
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1975 , blz. 8-10
RUYS Robert, De laatste zomer van de veerman , blz. 11-14
LIMPENS Paul, Over het veer van Berlare , blz. 15-16
LIMPENS Paul, Het zevende jaar van de Franse republiek te Zele , blz. 17-22
JACOBS Marcel, Expo touwslagerij en touwenhandel, openingstoespraak , blz. 23-27
FELIX R., Oude beroepen. De touwslagerij en de verkoop ervan in onze gemeente , blz. 28-44
JACOBS Marcel, De touwslagerij in familieverband. De leurhandel , blz. 45-48
COLMAN Kamiel, Vlasbewerking bij de boer en in het kleine vlassersbedrijf in vroegere tijden te Zele , blz. 49-58
BOSMAN A., De landbouwevolutie te Zele tijdens de laatste vijftien jaar , blz. 59-68
COLMAN Kamiel, Expo : Leven en werk van de Zeelse boer rond 1900, blz. 68-73
REDACTIE, Wandelpad nr. 22: het Scheldemeersenpad. Wandelpad nr. 23: het Pieter Goruswandelpad , blz. 74-76
QUINTYN Etienne, Zele in 1975 , blz. 77-81
FAUCONNIER Antoon, Historische schets van het L.B. Van Peteghem-orgel in de St-Ludgeruskerk te Zele , blz. 82-103

Jaarboek 7 – 1975-1976 (uitgeput)

REDACTIE, Nieuw lied over den Duitsen Klamper , blz. 5-6
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1976 , blz. 7-9
CHRISTIAENS Wilfried, Statutaire vergadering van 4 april 1976 – spreekbeurt door Wilfried Christiaens
over de Scheldedijken 
, blz. 10-18
LIMPENS Paul, De pacificatie van Gent , blz. 19-21
QUINTYN Etienne, Zele in 1976 , blz. 22-23
QUINTYN Etienne, Van de hak op de tak , blz. 24-25
QUINTYN Etienne, Van herbergen, bier en uithangborden , blz. 26-45
BEIRENS Gerard, Sprokkelingen. Beurzenstichting Jacob Van Wichelen - Duklands-broeders", Zeelse toneelmaatschappij , blz. 46-58
VAN CAUTEREN Hubert, Eigen nieuwsdienst voor de Kringleden , blz. 59-62
PERMENTIER Paul, Melkerij "De Rode Molen" , blz. 63-75
PENNEMAN Theo, Van Jan meer zijne ijzere stok , blz. 76-84
REDACTIE, Liste des cents plus imposés de la commune de Zele (1807) , blz. 85
REDACTIE, Sterfgeval te Zele (1899) , blz. 86

Jaarboek 8 – 1976-1977 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, 1978, jaar van het dorp , blz. 7-8
VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1977 , blz. 9-10
ARENS Hugo, “Plechtige Communie als overgangsrithe tot het volwassen leven” , blz. 11-24
MAES Alfons, “Het epos van de pauselijke zouaven” , blz. 25-46
QUINTYN Etienne, Zele in 1977. Van de hak op de tak , blz. 47-52
QUINTYN Etienne, De lotgevallen van de spoorwegen elders en... hier , blz. 53-60
BEIRENS Gerard, Sprokkelingen. Christelijke sagen-1914-18 Oorlog... Zele , blz. 61-69
LIMPENS Paul, Ruimtelijke ordening en wanordening , blz. 70-75
QUINTYN Etienne, Bouwen en wonen , blz. 76-86
REDACTIE, Reglement 1900 (over het reinigen der openbare wegen, het wegnemen van keukenafval, en uitwerpsels,
gewone gemakken of privaten, asch- en afvalputten, beir en meststoffen, huisdieren, stallen, schuren en verkenskoten 
, blz. 87-92.
REDACTIE, Wreede moord (gepleegd te Charleroi op Vannot, geboren te Zele) , blz. 93-94

 

Jaarboek 9 – 1977-1978 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring: dienstjaar 1978 – Bedenkingen bij het jaar van het dorp , blz. 7
VAN TWEMBEKE J., Verslag van het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen , blz. 8-11
BEIRENS Gerard, Hoe stel ik mijn stamboom op. Voordracht , blz. 12-37
BOONE Irma, Zeelse Kant , blz. 39-68
DAUWE Godfried, Herinneringen aan "Rare snuiterij" te Zele , blz. 69-79
QUINTYN Etienne, Heemkundige pastoor Penne is niet meer. Homilie , blz. 80-83
QUINTYN Marc, "Het jaar van het dorp", en daarna… ? , blz. 84-87
REDACTIE, De Sint-Ludgeruskerk met verbouwingen (schetsen) , blz. 88-89
QUINTYN Etienne, Zele in het “Jaar van het dorp”. Zele in 1978. Bevolkingscijfer. Manifestaties welke specifiek
werden ingericht ter gelegenheid van het “Jaar van het dorp” 
, blz. 90-103
REDACTIE, Uit het verslagboek van de gemeenteraad (1914-1918) , blz. 104-118
DE LOOSE Frans, Mijn dorp zoals het eens was , blz. 120-125
DE LOOSE Frans, Orkestmeester en muziekmeester Karel, Jozef Geerinck 1848-1888 , blz. 127-133

Jaarboek 10 – 1978-1979 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1979 , blz. III-IV
QUINTYN Etienne, Zele in 1979. Bevolkingscijfer , blz. V-VII
QUINTYN Etienne, In memoriam: bestuurslid Jozef De Bus is niet meer , blz. VIII
REDACTIE, Stichtende leden die ons ontvielen (1969-1979) , blz. IX
VAN CAUTEREN Hubert, Over wapenschilden en hun ontstaan. Het wapenschild van de Heem- en Oudheidkundige Kring , blz. X-XI
VAN UYTFANGHE Marc, Graven naar Zeels verleden (1979) , blz. XII-XIII
DE LOOSE Frans, Hospitaalzusters Maria, Jonatina en Jozefina gedecoreerd met het "Burgerkruis" voor 50 jaar dienst , blz. XIV-XVI
DE BRUYNE Wilfried, Pieter De Decker (1812-1891) , blz. 1-52
VAN UYTFANGHE Marc, De Durme vroeger en nu, of de teloorgang van een welvaarts- en probleemrivier , blz. 53-115

Jaarboek 11 – 1979-1980 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring, 1980 , blz. 3
QUINTYN Etienne, Zele in 1980. Bevolkingscijfer. Het adres , blz. 4-7
DAUWE Godfried, In memoriam burgemeester Avil Geerinck , blz. 8
VAN CAUTEREN Hubert, Het haantje op de toren , blz. 9-10
DAUWE Godfried, In vreugde dienstbaar 1830-1980 (150 jaar Congregatie van de zusters van de H. Vincentius à Paulo te Zele),
blz. 11-29
QUINTYN Etienne, 150 jaar Koninklijke Harmonie “Ste-Cecilia” , blz. 31-41
ARENS Jozef, Een vleugje geschiedenis van "Vlug en Vroom" , blz. 43-48
VAN KERCKHOVE Jan, Gulden Huys of Hof van St-Sebastiaan, Dries 1, Zele , blz. 49-51
VAN UYTFANGHE Marc, De kapel van O.L. Vrouw ter Nood te Zele-Durmen: een stille getuige van anderhalve eeuw religieuze mentaliteitsgeschiedenis op onze gemeente (1830-1980) , blz. 53-78
COUCKE Albert, Zeelse soldaten voor Frankrijk.
De Conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814) (deel 1) 
, blz. 79-143

Jaarboek 12 – 1980-1981 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1981 , blz. 3
VAN CAUTEREN Hubert, Prestaties van de kunstafdeling H.O.K. Zele , blz. 4
QUINTYN Etienne, Zele in 1981. Bevolkingscijfer , blz. 5-7
VAN ACKER Johan, In memoriam de heer Benoit Van Acker , blz. 8-12
QUINTYN Etienne, 25 jaar nieuw gemeentehuis , blz. 13-17
QUINTYN Etienne, De trein der vernieuwing , blz. 18-26
VAN UYTFANGHE Marc, De buurtspoorweg te Zele (1891-1953) , blz. 27-58
COUCKE Albert, Zeelse soldaten voor Frankrijk. De Conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814)
(deel 2) 
, blz. 59-133
VAN CAUTEREN Hubert, Een stukje "Oud-Zele" verdween (Hertecantklok) , blz. 135
REDACTIE, Historische onderwijscollectie , blz. 137

Jaarboek 13 – 1981-1982 (uitgeput)

VAN CAUTEREN Hubert, Verslag over de werking van de Kring 1982 , blz. 3-4
BOONE Irma, Verslag over de werking van de afdeling naaldkant , blz. 5
QUINTYN Etienne, Zele in 1982. Bevolkingsregister , blz. 6-8
QUINTYN Etienne, “Ons Pronckstuk”, de toren van de Sint-Ludgeruskerk , blz. 9-16
COLMAN Kamiel, De waterstanden van Schelde en Durme , blz. 17-20
TALBOOM Magdalena, 45 jaar Kinderwelzijn , blz. 21-23
VAN CAUTEREN Hubert, Een generatie uurwerkmakers ging voorbij , blz. 24
POPPE Marie-Thérèse, Evolutie van enkele kenmerken van het landelijk landschap te Zele , blz. 25-37
COLMAN Kamiel, “Van graankorrel tot brood”, 50 jaar en meer geleden, blz. 38-43
COUCKE Albert, Zeelse soldaten voor Frankrijk. De Conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing
(1795-1814) (deel 3) 
, blz. 44-108

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 113 Bestellen

Jaarboek 14 – 1982-1983 (uitgeput)

MOENS Frans, In memoriam de heer Hubert Van Cauteren , blz. 3
QUINTYN Etienne, Zele in 1983. Bevolkingscijfer op 31-12-1982 , blz. 4-6
BOONE Irma, Afdeling naaldkant. De werking in 1983 , blz. 7-10
DE LOOSE Frans, Politiek Zele rond de eeuwwisseling , blz. 11-33
COUCKE Albert, Zeelse soldaten voor Frankrijk. De Conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing
(1795-1814) (deel 4) 
, blz. 34-81
COLMAN Kamiel, QUINTYN Etienne en VAN DAMME Philip, Zele-Dijk, vroeger en nu , deel 1, blz. 82-110
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 111

Jaarboek 15 – 1984 (uitgeput)

MOENS Frans, In memoriam de heer Frans De Loose , blz. 3
QUINTYN Etienne, Zele in 1984. Het bevolkingscijfer op 31-12-1983 , blz. 4-6
QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1984 , blz. 7-12
DE LOOSE Frans (†), De gemeenteraadsverkiezingen te Zele in 1921, 1926 en 1932 , blz. 13-16
VAN UYTFANGHE Marc, Een pelgrimage naar de bakermat van Zele , blz. 17-23
ARENS Robert, COLMAN Kamiel, QUINTYN Marc en QUINTYN Etienne, Zele-Dijk, vroeger en nu, deel 2 , blz. 24-73
COUCKE Albert, Zeelse soldaten voor Frankrijk. De Conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing
(1795-1814) (deel 5) 
, blz. 74-110
REDACTIE, Onze uitgaven, blz. 112

Jaarboek 16 – 1985 (bijna uitgeput)

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1985 , blz. 3-7
QUINTYN Etienne, Zele in 1985. Bevolkingscijfers op 31-12-1984 , blz. 8-10
COLMAN Kamiel, Een en ander over de mollenvangst, vroeger en nu , blz. 11-15
COUCKE Albert, Jan Praet, legende en waarheid , blz. 17-76
VAN DEN BERGHE Isidoor, Winteravond oproepen uit de tijd , blz. 77-83
VAN UYTFANGHE Marc, Tegenbezoek uit Werden (11 oktober 1985) , blz. 85-92
QUINTYN Etienne, Honderdjarigen te Zele , blz. 93-111
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 112

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 116 Bestellen

Jaarboek 17 – 1986 (bijna uitgeput)

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1986. Het bevolkingscijfer op 31-12-1985. Zele in 1986. Nieuwe straatnamen , blz. 3-14
VAN UYTFANGHE Marc, Een man van trouw in een wankelend tijdsgewricht. In memoriam de heer Pastoor-Deken Van Driessche (1920-1986) , blz. 15-60
COUCKE Albert, Het orgel van de Sint-Ludgeruskerk , blz. 61-68
ARENS Robert, Zeelse prominenten : Edgard Mertens 1892-1968 , blz. 69-72
PLETINCK Erik, De bevolkingsevolutie van Zele gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw , blz. 73-88
QUINTYN Etienne, Odile van Assel is er 100 , blz. 89-93
ARENS Robert, Pieter Gorus overleed 45 jaar geleden , blz. 94-96
QUINTYN Etienne, Het kapelhof jubileert , blz. 97-123
QUINTYN Etienne, De St.-Ludgeruskerk op postzegel , blz. 124-127
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 128

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 117 Bestellen

Jaarboek 18 – 1987 (bijna uitgeput)

MOENS Frans, In memoriam de heer Kamiel Colman , blz. 3
QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1987. Het bevolkingscijfer eind 1986 en eind 1987. Zele in 1987, blz. 4-15
ARENS Robert, Zeelse molens, het molenbedrijf Blondeel , blz. 16-23
QUINTYN Etienne, In de tijd dat een vliegtocht nog een avontuur was , blz. 24-30
SMEKENS Roger, Pitje Moer en de klompendragers , blz. 31-34
COUCKE Albert, Het dorpsonderwijs te Zele op het einde van het Ancien Régime (1750-1795) , blz. 35-61
HUYGHEBAERT Jozef, De spraakkunst van Daniel Waterschoot, 1773 , blz. 62-76
VAN UYTANGHE Marc, Honderd jaar eigen kerk te Zele-Durmen (1888-1988) , blz. 77-82
ARENS Robert en QUINTYN Etienne, Vijftig jaar geleden stierf minister Edmond Rubbens .
 1 – Z.E. Minister Edmond Rubbens.
2 – Edmond Rubbens als minister.
3 – De begrafenis van minister Edmond Rubbens 
, blz. 83-126
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 127

Jaarboek 19 – 1988 (bijna uitgeput)

MATTHIJS Bernard (†), Ons wapenschild , blz. 5
QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1988. Zele in 1988. Het bevolkingscijfer op 31 december 1988 , blz. 6-26
DE BRUYNE Robert, Zeelse molens. De molen De Landsheer , blz. 27-42
COUCKE Albert, Zeelse molens. Verpachting van de Armenmolen op de Kouter.
Bouw en werking van een korenwindmolen. De Armenmolens te Zele 
, blz. 42-56
DE CLERCK Jozef, Nostalgie , blz. 57-59
VAN UYTFANGHE Marc, De jubileumviering te Durmen op (17-09-88) , blz. 61-80
ARENS Robert, Kanunnik Frans, Jozef De Keyzer, humanist en pedagoog (1896-1956) , blz. 81-94
VAN DE WIELLE Gustaaf en BAERT Aimé, Drievoudig jubileum te Huivelde , blz. 95-110
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 111
VAN MALDEREN Karel en DE BEULE Roland, Zeels lexicon, oftewel "een Afel Zilse Woord'n" , blz. 113-160

Jaarboek 20 – 1989 (bijna uitgeput)

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1989. Zele in 1989. Bevolkingscijfer , blz. 4-19
COUCKE Albert, De Brabantse omwenteling (1789-1790) , blz. 21-49
QUINTYN Etienne, De Fifties , blz. 51-100
DE RAEDT Jozef, Zeelse dialectnamen voor vogels , blz. 101-105
VAN MALDEREN Karel en DE BEULE Roland, Zeels lexicon, oftewel "een Afel Zilse Woord'n", deel 2 , blz. 107-150
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 151

Jaarboek 21 – 1990 (bijna uitgeput)

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1990. Zele in 1990. Bevolkingscijfer , blz. 4-18
PECKSTADT Ann en WATTEEUW Lieve, Het goudleder in de dekenij van Zele , blz. 19-23
D'HOOGE Eugeen, Heimwee naar de straat of verdwenen kinderspelen , blz. 24-36
COUCKE Albert, De hoornveeziekte te Zele in 1772 , blz. 37-68
VAN DRIESSCHE Kamiel, De vlasnijverheid , blz. 69-77
QUINTYN Etienne, De Fifties, deel 2 , blz. 79-135
REDACTIE, Onze uitgaven , blz. 136

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 121 Bestellen

Jaarboek 22 – 1991

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1991. Zele in 1991. Bevolkingsregister , blz. 4-16
COUCKE Albert, De eerste Oostenrijkse restauratie , blz. 17-40
VAN ROYEN Harry, Een mislukte handelsonderneming , blz. 41-45
VAN UYTFANGHE Marc, Lutosa en Zele , blz. 47-77
QUINTYN Etienne, De industriële evolutie van Zele , blz. 79-144
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 145

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 122 Bestellen

Jaarboek 23 – 1992 (bijna uitgeput)

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1992. Zele in 1992. Bevolkingscijfer , blz. 4-15
VAN MOSSEVELDE Frank, Over de geschiedenis van “Theater Rhetorika Zele” , blz. 17-74
BOONE Irma, Vijftien jaar naaldkant in Zele. Een sprookje , blz. 75-80
COUCKE Albert, Oostenrijk - Frankrijk - Oostenrijk - Frankrijk (1792-1795), eerste deel , blz. 81-102
QUINTYN Etienne, Vijftig jaar geleden. Amerikanen op bezoek , blz. 103-150
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 151
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 152-159

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 123 Bestellen

Jaarboek 24 – 1993

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1993 (waarin opgenomen de toespraak door ondervoorzitter Marc Van Uytfanghe
bij de opening van de expo “Van geboorte tot Uitvaart). Zele in 1993. Bevolkingscijfer op 31-12-1993 
, blz. 5-24
PLETINCK Erik, H.O.K. 25 jaar, een terugblik , blz. 25-40
QUINTYN Etienne, Koninklijke bezoeken , blz. 41-79
BAUTERS Luc, MEGANCK Marc en RONDELEZ Paul, Zele in de metaaltijden , blz. 81-90
COUCKE Albert, Oostenrijk - Frankrijk - Oostenrijk - Frankrijk (1792-1795), tweede deel , blz. 91-115
QUINTYN Etienne, Vijftig jaar geleden. Van twee Amerikanen, een Australiër en een Brit , blz. 117-172
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 173-176

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 124 Bestellen

Jaarboek 25 – 1994

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1994. Zele in 1994. Bevolkingscijfer , blz. 5-20
VERSTREPEN Emiel, De vier evangelisten van Jan, Jozef De Loose uit de Sint-Lutgeruskerk gerestaureerd, blz. 21-29
D'HOEY Antoon, De postgeschiedenis van Zele , blz. 31-78
QUINTYN Etienne, Omtrent de Zeelse weekbladen , blz. 79-126
BOONE Lucien, “Monumentenbordjes” voor Zele , blz. 127-148
COUCKE Albert, De klokken van Sint-Ludgerus (1772-1994) , blz. 149-180
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 181
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 182-184

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 125 Bestellen

Jaarboek 26 – 1995

QUINTYN Etienne, Activiteitsverslag 1995. Bevolkingscijfer. De Kroniek. Zele in 1995 , blz. 5-39
COUCKE Albert, Tweemaal Zele op het einde van de achttiende eeuw , blz. 41-48
BOONE Lucien, Stokerij Rubbens - Anno 1817 , blz. 49-108
VAN UYTFANGHE Marc, Pauselijke bullen met betrekking tot Zele , blz. 109-150
DE DONDER Albert, Historiek van de St-Gregoriusgilde (oksaalzangers) Sint-Ludgerus Zele , blz. 151-174
DE WILDE Ignace, Een vidimus van Joseph Osterrath jr. voor Zele-Durmen , blz. 175-179
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 180-183
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 184

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 126 Bestellen

Jaarboek 27 – 1996

INGHELS Moniek, Activiteitenverslag , blz. 5-21
QUINTYN Etienne, De Kroniek. Zele in 1996 , blz. 22-58
COUCKE Albert, Koster Nelis (1745-1844) en orgelist Nelis (1755-1891). Kosters en orgelisten in St-Ludgerus Zele , blz. 59-76
GEERINCK Guido, Broeder Bavo (Arthur) Van Haute , blz. 77-85
D'HOEY Antoon, Hommage André Bogaert 1920-1986 , blz. 86-110
QUINTYN Etienne, De Markt ten gronde , blz. 111-181
COPPIETERS Jozef, Onze plus tachtigers , blz. 182-184
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 185

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 127 Bestellen

Jaarboek 28 – 1997

INGHELS Moniek, Activiteitenverslag , blz. 5-13
BOONE Irma, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 14
QUINTYN Etienne, De Kroniek. Zele in 1997 , blz. 15-48
QUINTYN Etienne, Van de eerste autobus tot de laatste tram , blz. 49-64
REDACTIE, Zele en de Boerenkrijg , blz. 65-67
QUINTYN Etienne, 200 jaar boerenkrijg, een overzicht , blz. 68-83
VAN DAELE Henri, Rik wordt Brigand , blz. 84-116
COUCKE Albert, D'HOEY Antoon en INGHELS MONIEK, Een streek in beroering , blz. 117-215
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 216

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 128 Bestellen

Jaarboek 29 – 1998

INGHELS Moniek, Activiteitenverslag , blz. 5-25
BOONE Irma, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 25-28
QUINTYN Etienne en SMET Martine, De Kroniek. Zele in 1998 , blz. 29-61
VAN UYTFANGHE Marc, 1200-jaar Zele. Historische verkenningen , blz. 63-103
D'HOEY Antoon, Museum "Zeels Erfgoed" , blz. 105-114
BOONE Lucien, Brouwers en brouwerijen in Zele , blz. 115-218
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 219-223
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 224

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 129 Bestellen

Jaarboek 30 – 1999 (bijna uitgeput)

INGHELS Moniek, Activiteitenverslag , blz. 5-25
REDACTIE, Boek “1200 jaar Zele”: relaas van een memorabele avond , blz. 26-40
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 1999 , blz. 41-72
VAN UYTFANGHE Marc, 1200-jaar Zele. Historische verkenningen (vervolg) , blz. 73-113
QUINTYN Etienne, Michel D'Hooghe, een begrip , blz. 115-196
COUCKE Albert, Charles Rodrigues. Vrijwilliger voor Napoleon , blz. 197-226
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 227-228

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 130 Bestellen

Jaarboek 31 – 2000

QUINTYN Etienne en SMET Martine, Activiteitenverslag 2000 , blz. 5-17
BOONE Irma, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 17-18
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 19-20
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 2000 , blz. 21-49
HADERMANN André, Oratorium Ludgerus , blz. 50-52
VAN UYTFANGHE Marc, 1200-jaar Zele. Historische verkenningen (vervolg en slot) , blz. 53-73
VAN DRIESSCHE Kamiel, Over kamslagers, wevers en oude getouwen , blz. 75-84
NEYRINCK Patrick, VAN DOORSSELAER André en VAN ONDERBERGEN Rudy, 
Broedvogelinventarisatie in de Scheldemeersen 
, blz. 86-103
COENE Frank, De Rosseelsmolen is niet meer! , blz. 105-127
BURM André, Schets ener geschiedenis van de Koninklijke Harmonie "Kunst Adel" Zele-Heikant , blz. 129-158
DE VLEESCHOUWER Paul, 125 jaar boekerijen en bibliotheken in Zele (1876-2001) , blz. 161-223

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 131 Bestellen

Jaarboek 32 – 2001

SMET Martine, Activiteitenverslag 2001 , blz. 5-20
BOONE Irma, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 20-22
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 23
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 2001 , blz. 25-44
BOONE Lucien en COENE Frank, Een huis op de Zandberg. Geschiedenis van een huis en zijn bewoners , blz. 45-102
VAN UYTFANGHE Marc, Zele en Zelhem , blz. 103-106
COENE Frank, Daar komen de schutters! (1828-1830) , blz. 107-158
VAN UYTFANGHE Marc, Kroniek van Durmen (1989-2001) , blz. 159-177
CHERETTÉ Bart, GELORINI Vanessa en TENCY Heidi, Archeologie, een multidisciplinaire wetenschap.
Archeobotanisch onderzoek te Zele 
, blz. 179-206
QUINTYN Etienne, Uitsmijter: Milac 1968; Zeelse orkestvereniging Kunst en vermaak (1920) , blz. 207-208

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 132 Bestellen

Jaarboek 33 – 2002

VAN UYTFANGHE Marc, In memoriam erevoorzitter dr. Frans Moens , blz. 5-6
SMET Martine, In memoriam Paula Goossens , blz. 7-8
SMET Martine, Activiteitenverslag 2002 , blz. 9-28
VEHENT Marie-Louise, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 28-29
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 30
SMET Martine, De kroniek. Zele in 2002 , blz. 31-69
QUINTYN Etienne, Feestprogramma's uit de 2de helft van de 19de eeuw , blz. 71-102
COENE Frank, Een Zelenaar op de St. Carolus , blz. 103-125
VAN UYTFANGHE Marc, Inventaris van het kerkarchief van Zele-Durmen , blz. 127-142
COENE Frank, Een Zeelse "zigeunerkoning", waarheid en mythe , blz. 143-158
BOURGEOIS Ignace, De opgravingen van een ijzertijdsite aan de Pieter Gorus: de voorlopige resultaten , blz. 159-162
COENE Frank, Solidariteit in 1849 , blz. 163-180
COENE Frank en QUINTYN Etienne, Een merkwaardige vondst te Zele , blz. 181-211
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 213-216

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 133 Bestellen

Jaarboek 34 – 2003

SMET Martine, Activiteitenverslag 2003 , blz. 5-25
VEHENT Marie-Louise, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 26-27
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over Zele , blz. 28
SMET Martine, De kroniek. Zele in 2003 , blz. 29-53
VAN WICHELEN Lydie, 200 jaar Congregatie Zusters van Onze-Lieve-Vrouw , blz. 55-60
QUINTYN Etienne, Zele en zijn prominenten: Kapitein André De Wilde , blz. 61-93
COENE Frank, Cesar Geerinck, een vergeten kunstenaar , blz. 95-123
VAN UYTFANGHE Marc, Inventaris van het kerkarchief van Zele-Durmen: addendum , blz. 125-128
COENE Frank, Raoul Thiébaut, geestelijke vader en bouwer van de Zelensis , blz. 129-143
SPIESSENS Denise, Aerocars - Reizen Spiessens , blz. 145-185
DAUWE Godfried, De stichters van Were-Di... en hun opvolgers , blz. 187-245
QUINTYN Etienne, Uitsmijter: ongevallen , blz. 247-248

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 134 Bestellen

Jaarboek 35 – 2004 (uitgeput)

QUINTYN Etienne, Editoriaal , blz. 5-6
SMET Martine, Activiteitenverslag 2004 , blz. 7-25
VEHENT Marie-Louise, Artistieke school voor kunstnaaldkant vzw , blz. 26-28
VAN UYTFANGHE Marc, Driehonderd jaar Sint-Ludgeruskerk (1704-2004) , blz. 29-38
SMET Martine, De kroniek. Zele in 2004 , blz. 39-56
COENE Frank en HUIJBRECHTS Francis, Maurits Coene, stamboeknummer 105/57726 , blz. 57-186
BOONE Lucien, Zeelse "aannemers-ontwerpers" (1900-1960) , blz. 187-278
QUINTYN Etienne, Uitsmijter , blz. 279-280

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 135 Bestellen

Jaarboek 36 – 2005

QUINTYN Etienne, In memoriam Godfried Verheirstraeten, blz. 5-6
VAN UYTFANGHE Marc,In memoriam Dr. Albert Coucke, blz. 7-8
COENE Frank, Hoe Reinaert de Vos naar Zele kwam , blz. 9-11
SMET Martine, Activiteitenverslag 2005, blz. 13-38
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 2005, blz. 39-68
VERSTRAETEN André, Sprokkelingen uit het verdwenen landelijk leven te Zele, blz. 69-83
COENE Frank en VANDER CRUYSSEN Margaretha, Man vermoord om 60 centiemen, blz. 85-115
QUINTYN Etienne, Van D-day tot V-day, blz. 117-262
REDACTIE, De nog beschikbare uitgaven over zele, blz. 263

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 136 Bestellen

Jaarboek 37 – 2006

SMET Martine, Activiteitenverslag , blz. 5-26
BOONE Lucien en COENE Frank, Geslaagde restauraties 2006, blz.27 - 38
SMET Martine, De kroniek. Zele in 2006, blz. 39-58
BOONE Lucien, Maurice De Vylder en zoon: Zeelse pioniers in werktuigkunde? blz. 59-74
DE WILDE Karel, Zele in de visitatieverslagen van de Gentse bisschop Antoon Triest (1625-1652), blz. 75-104
DE GEEST François, Henri Van Daele 50 jaar schrijver - 60 keer jarig, blz. 105-133
DE GEEST François en VAN AVERMAET, Giovanni, Interview Henri Van Daele, blz. 134-144
QUINTYN Etienne, Cesar Van Kerckhove, blz. 145-278
UITGAVEN, blz.279

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 137 Bestellen

Jaarboek 38– 2007

DE WILDE Karel, In memoriam Basile De Block, blz.4
QUINTYN Etienne, In memoriam Jan Van Driessche, blz.5
SMET Martine, Activiteitenverslag 2007 , blz. 7
UITGAVEN, blz. 30
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 2007, blz. 31
POPPE Gaston, Op patrouille met de Zeelse Politie. Een historische schets , blz.55
BOONE Lucien, In de kijker: VTB - VAB afdeling Zele, blz. 122
DE WILDE Karel, Het Hof ten Trul en zijn bewoners: Een tijdsdoorsnede , blz. 177
DE WILDE Karel, De Brabantse Familie Van Marselaer en haar betrekkingen met Zele, blz. 209
DE WILDE Karel, Lucas Jacobs uit Zele, bisschop van Sarepta en suffragaan van Doornik in de 16de eeuw, blz. 239
VAN UYTFANGHE Marc, "Klein Zele" in Wallonië de Zeelse emigratie naar Gilly (Charleroi), blz. 251
UITSMIJTER , blz.287

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 138 Bestellen

Jaarboek 39– 2008

DE WILDE Karel, In memoriam Irma Boone, blz.4
SMET Martine, Activiteitenverslag 2008, blz. 7
QUINTYN Etienne, Metamorfose dorpsgezichten, blz. 39
SMET Martine - QUINTYN Etienne, De Kroniek. Zele in 2008, blz. 48
QUINTYN Etienne, Zeelse reclameboodschappen, blz.67
DE WILDE Karel, Van barbier tot schoonheidssalon: de haarkapperskring Zele 1932-1988, blz. 159
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Lourdesgrotten in Durmen en elders in Zele, blz.182
DE GEEST François, Een eeuw Zeelse Beenhouwersbond, blz. 204
DE WILDE Karel, Zele in de "beschryving van Oostvlaenderen" door Domien Sleeckx - 1858, blz. 261
DE WILDE Karel, Spinnerij Gallet - Een naschrift , blz. 268
ZEELSE UITGAVEN , blz. 270

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 139 Bestellen

Jaarboek 40 – 2009

QUINTYN Etienne, Editoraal, blz. 5
SMET Martine, Activiteitenverslag 2009, blz. 7
QUINTYN Etienne, De torenrestauratie 1978-1982, blz. 27
SMET Martine, De Kroniek. Zele in 2009, blz. 41
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Het Ludgerusjaar 2009, blz. 61
DE WILDE Karel, De decoratieve gevelpanelen van het gemeentehuis, blz. 83
BOONE Lucien, Waardevolle grafyekens in Zele, blz. 93
QUINTYN Etienne, De meidagen van' 40, blz. 149
DE WILDE Karel, Het Hof ten Goede te Zele-Hoek:het kasteel en zijn bewoners van de middeleeuwen tot heden, blz. 227
DE GEEST François, Het gemeentelijk slachthuis van Zele (1942 -1989) , blz. 271
GEERINCK Guido, Koninklijke Oud-Leerlingenbond "Oud en Nieuw" 50jaar!, blz. 347
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE , blz. 381
UITSMIJTER, Durmen op schoolreis, blz. 383

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 140 Bestellen

Jaarboek 41 – 2010

DE WILDE Karel, In memoriam Jozef Coppieters, blz. 5
SMET Martine, Activiteitenverslag 2010, blz. 7
VAN DRIESSCHE Christiane - QUINTYN Etienne, De Kroniek. Zele in 2010, blz. 25
DE WILDE Karel, Zele-Cham, een van onderuit gegroeide verbroedering, blz. 47
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Honderd jaar dekenaat Zele(1910-2010), blz. 71
DE WILDE Karel, Politieke satire uit 1861 over een jongen van Zele, blz. 87
QUINTYN Etienne, Spraakmakende momenten in de vorige eeuw , blz. 103
DE WILDE Karel, Hoe de Vrije Heide te Zele-Heikant aan haar naam kwam , blz. 127
QUINTYN Etienne, Heemkundigen zonder kring. En toch..., blz. 149
GEERINCK Guido, Kunst in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën Van Zele -Kouter, blz. 195
BOONE Lucien, Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele, blz. 217
DE GEEST François, Henri Van Daele (1946 -2010) , blz. 377
QUINTYN Etienne, Uitsmijter. 't Stoelenvrak'n , blz. 381 

Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 141 Bestellen

Jaarboek 42 – 2011

SMET Martine, Activiteitenverslag 2011, blz. 5
BRACKE Maarten - MESTDAGH Bert - WYNS Gwendy, Twee millenia bewoning op een zandrug langs de Schelde: Voorlopige resultaten van de opgraving in de Kouterbosstraat te Zele. blz.27
QUINTYN Etienne, De Kroniek. Zele in 2011, blz. 43
QUINTYN Etienne, 1933. Ambtsjubileum van burgemeester Dr.Armand Rubbens, blz. 79
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Zele en Gilly: over een tentoonstelling en een boek, blz. 89
DE WILDE Karel, De Zusters Kindsheid Jesu en de ruime Zeelse bijdrage aan hun congregatiegeschiedenis, blz. 91
QUINTYN Etienne, Heemkundigen zonder kring. En toch..., blz. 111
DE WILDE Karel, Pieter Johan Robyn republikein, commisaris, letterkundige, blz. 159
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, De "Uitvangers", blz. 185
QUINTYN Etienne, Spraakmakende momenten in de vorige eeuw , blz. 207
BOONE Lucien, Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele ,deel II, blz. 231
DE GEEST François, Matrassen Star. Een Zeels bedrijf al meer dan 80 jaar , blz. 331
QUINTYN Etienne, Uitsmijter. Beelden uit mijn kinderjaren , blz. 373

 Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 142 Bestellen

Jaarboek 43 – 2012

SMET Martine, Activiteitenverslag 2012, blz. 5
BOONE Lucien, De kroniek. Zele in 2012, blz. 29
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE, blz. 74
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Historiek van de school van Durmen, blz. 75
DE WILDE Karel, Het trieste lot van de Zeelse heks Josyne Van der Straeten, blz. 103
BOONE Lucien, Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele ,deel III, blz. 161
VAN DE WIELLE Gustaaf, 75 jaar parochiekerk Sint-Jozef Huivelde, blz. 245
QUINTYN Etienne, Het verleden van de jeugd van tegewoordig, blz. 265
DE GEEST François, Henri van Daele: De laatste jaren , blz. 325
VAN EETVELDE Albert, De Minnezangers Mannenkoor uit Zele - 50 jaar jong, blz. 345

 Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 143 Bestellen

Jaarboek 44 – 2013

SMET Martine, Activiteitenverslag 2013, blz. 5
BOONE Lucien, De kroniek. Zele in 2013, blz.19
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE, blz.45
QUINTYN Etienne m.m.v. LUCIEN BOONE en THEO ROELS, honderd jaar Groote Oorlog De eerste oorlogsmaanden in Zele, blz.47
DE WILDE Karel, Achter het strijdgewoel internationale pers- en hulporganisaties te Zele en omgeving in september-oktober 1914, blz 133
DE WILDE Karel, Honderdjarige te Huivelde in 1866, een muurschildering en de pioniersjaren van de fotografie, blz 163
BOONE Lucien, Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Geschiedenis van een muziekmaatschappij,blz 181
QUINTYN Etienne, Het verleden van de jeugd van tegewoordig DEEL II, blz. 271
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Historiek van de school van Durmen DEEL II, blz.327<
PROF. DR. VAN UYTFANGHE Marc, Kanunnik Van der Moeren herdacht, blz. 373
DE GEEST François, Were di 2003 - 2013 Een kunstkring wordt koninklijk,blz.377
QUINTYN Etienne, Uitsmijter, blz.395


 Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 144 Bestellen

Jaarboek 45 – 2014

EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Tengeleide, blz..5
MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2014, blz.7
LUCIEN BOONE, De kroniek. Zele in 2014, blz.31
FRANÇOIS DE GEEST, De Gentse kunstschilder René De Cramer en zijn relatie met Zele, blz.61
KAREL DE WILDE, De vuurkruisenvlag van Zele, blz.121
KAREL DE WILDE, Man vermoord om 60 centiemen:correctie bij een onderschrift, blz.135
ETIENNE QUINTYN, De Zeelse kapellen (deel 1), blz.137
KAREL DE WILDE en EDDY VAN DEUREN, De Zeelse Djavers:rock-'n-roll en dansmuziek vanaf de fifties, blz.179
KAREL DE WILDE, Danny Fisher: zanger, gitarist en nieuwe Zelenaar, veel meer dan just another guy, blz.219
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE, blz.230
EM. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Historiek van de school van Dmen (deel 3), blz.231
LUCIEN BOONE, Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Geschiedenis van een muziekmaatschappij (deel 2).......299

 Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 145 Bestellen

Jaarboek 46 – 2015

MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2015, blz.5
LUCIEN BOONE, De kroniek. Zele in 2015, blz 19
FRANÇOIS DE GEEST, Aloïs De Beule (1861-1935)Van Zele naar Gent, van Gent naar Zele, blz 45
KAREL DE WILDE, Een soldatenbrief uit het leger van Napoleon aan het thuisfront te Zele, blz 93
ETIENNE QUINTYN, Uithangborden van Zeelse herbergen en cafés van vroeger en nu, blz 103
LUCIEN BOONE, Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Zele Geschiedenis van een muziekmaatschappij (deel 3), blz 111
LUCIEN BOONE, De toneelspelers van de Harmonie Sinte-Cecilia Was het nu 1866 of 1898, blz 205
ETIENNE QUINTYN, De Zeelse kapellen (deel 2), blz 209
EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Kanunnik Adolf Bernard Van Der Moeren (1836-1913)
Hoogleraar en hartstochtelijk Durmenaar, blz 261

EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Historiek van de school van Durmen (deel 3 bis), blz 325
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE , blz 352
KAREL DE WILDE, Verboden te wateren: twee authentieke empêche-pipi's in het centrum van Zele, blz 353

 Kostprijs € 1 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 146 Bestellen

Jaarboek 47 – 2016

MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2016, blz.5
LUCIEN BOONE, De kroniek. Zele in 2016, blz 23
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE , blz 50
FRANÇOIS DE GEEST, Aloïs De Beule (1861-1935)De kruiswegen, blz 51
NORBERT PLETINCK, Zelenaar: kloddezak en/of vlasboker, blz 101
KAREL DE WILDE, Een Duits landbouwkundige bezocht Zele in 1856, blz 107
KAREL DE WILDE, Colombot en Chapelon, twee Franse belastingontvangers te Zele in de napoleontische tijd, blz 121
ETIENNE QUINTYN, De Zeelse kapellen (deel 3), blz 139
EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Historiek van de school van Durmen (deel 4), blz 231
LUCIEN BOONE, Zeelse bieren rond het jaar 1900, blz 313

 Kostprijs € 15 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 147 Bestellen

Jaarboek 48 – 2017

KAREL DE WILDE, In memoriam Frans Van den Berghe, blz 5
MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2017, blz.7
LUCIEN BOONE, De kroniek. Zele in 2017, blz 25
ETIENNE QUINTYN, Den Grooten Oorlog 100 jaar geleden. It's a long, long way ... , blz 51
KAREL DE WILDE, De opgeëisten, slaven in dienst van de Grote Oorlog, blz 159
KAREL DE WILDE, De Ramp van Bousbecque, blz 181
EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, De "Uitvangers"(bis), blz 223
WOUTER VAN DER SPIEGEL, Achiel Rombout, alias broeder Amandus: reddende engel uit Zele in Aalst tijdens WO II?, blz 241
LUCIEN BOONE, Harmonie Vooruit Zele 1920- 2006, blz 255
DE NOG BESCHIKBARE UITGAVEN OVER ZELE, blz 362
LUCIEN BOONE, De Duitse negatieven (1917-1918), blz 363
KAREL DE WILDE, In memoriam Erik Pletinck, blz 367

 Kostprijs € 15 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 148 Bestellen

Jaarboek 49 – 2018

KAREL DE WILDE, Een leven vol Zeelse heemkunde: in memoriam Etienne Quintyn, blz 5
MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2018, blz.9
LUCIEN BOONE, MARTINE SMET, De kroniek. Zele in 2018, blz 25
KRIS DIDDEN, KAREL ARDAEN, KAREL DE WILDE, Zegelmatrijs van de Zeelse pastoor Jan uit 1250-1310 , blz 51
KAREL DE WILDE, Recht doen aan de geschiedenis:
Na 100 jaar een gedenkplaat voor de slachtoffers van de Ramp van Bousbecque, blz 64

ETIENNE QUINTYN †, Het ontstaan en de pioniersjaren van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, blz 75
ETIENNE QUINTYN †, Herdenkingsborden te Zele, blz 89
KAREL DE WILDE, HERVÉ LAGAST, Waterdrager, draag het water naar Zele.
Een beknopte historische schets van drinkwaterproductie en -verdeling in Zele en omliggende, blz 119

EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, Nog wat sprokkels over de Durme, blz 145
KAREL DE WILDE, De Visgraat te Zele-Hoek: een grensgeval, blz 195
ROBBY VERBEECK, Koninklijke Volksfanfare De Leerzuchtige Broeders Zele, blz 219
MARK DE BLOCK, De Drieputtenstraat, blz 347

 Kostprijs € 15 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 149 Bestellen

Jaarboek 50 – 2019

KAREL DE WILDE, Een halve eeuw jaarboeken, blz 5
MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2019, blz.9
MARTINE SMET, De kroniek. Zele in 2019, blz 23
LUCIEN BOONE, ERIC ARENS, Bakkersbond Zele: De Verenigde Bakkers 1907-2007, blz 39
FRANÇOIS DE GEEST, Aloïs De Beule en zijn atelier: locatie, organisatie, praktijk, blz 135
KAREL DE WILDE, Primitieve ommeloop van Zele uit 1628, schat aan historische plaatsnamen, blz 179
MARC DE WREE, De Gulden Prebende: tiendrechten van het Dendermonds kapittel te Zele, Hamme en Grembergen, blz 219
ARTHUR VAN MINGEROET, RAIMOND VAN AVERMAET, Historiek van de judosport te Zele, blz 291
EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, De jaren 1930-1945 in Zele-Durmen: Vlaamsgezinde katholieken versus katholieke flaminganten, Engelsgezinden versus Duitsgezinden (deel 1), blz 333
KAREL DE WILDE, Een stukje Zeelse heemkunde in sigarenbandjes en tabaksreclame, blz 389
EXTRA BIJLAGE OP GROOT FORMAAT: Twee kaarten van het Tiendgebied van de Gulden Prebende door Marc De Wree.

 Kostprijs € 15 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 150 Bestellen

jaarboek 51 – 2020

MARTINE SMET, Activiteitenverslag 2020, blz.5
MARTINE SMET & LUCIEN BOONE, De kroniek. Zele in 2020, blz 19
LUCIEN BOONE,  Zeelse koninlijke vereningen, blz 39
LUCIEN BOONE & ERIC ARENS, Zeelse suikersbakkers, chocolatiers en roomijsbereiders, blz 43
ARTHUR VAN MINGEROET, De laatste brouwersgast van de Zeelse brouwerijen, blz 97
KAREL DE WILDE, Uit Zeelse bodem. Een overzicht van 70 jaar bijzondere archeologische vondsten te Zele (1950-2020) blz 117
JORIS VAN DOOSELAERE, Familiaal erfgoed in woord en beeld: naoorlogse sportieve realiteit tussen grote voetbalgezinnen Pieters versus Christiaans, blz 149
FRANK ARBYN, H.S.K. Moeder Klodde Zele 50 jaar, 17 oktober 1970 - 17 oktober 2020,  blz 161
FRANÇOIS DE GEEST, Zeelse sigaretten, blz 211
MARCEL HERWEGE ,E.H. Marcel Van Leuven elfde pastoor van Zele-Heikant, blz 225
EM. PROF. DR. MARC VAN UYTFANGHE, De jaren 1930-1945 in Zele-Durmen: Vlaamsgezinde katholieken versus katholieke flaminganten, Engelsgezinden versus Duitsgezinden (deel 2), blz 229
MARC DE BLOCK, Zo was het Gildenhuis, blz 289

 Kostprijs € 15 + ev. verzendingskosten. Bestelcode 151 Bestellen