Logo en hokzele

Foto Documentatiecentrum

Documentatiecentrum

Documentatiecentrum:

Doelstelling:
In het documentatiecentrum van de vereniging kan men de publicaties
en andere uitgaven raadplegen, die sinds de oprichting ervan gepubliceerd,
aangekocht of verzameld werden.
Leden van de kring kunnen gratis boeken en tijdschriften ontlenen uit het documentatiecentrum
(op voorlegging van hun lidkaart en maximaal 2 boeken tegelijk gedurende 2 maand).
Parochieregisters en genealogische naslagwerken worden NIET ontleend,
deze kan men enkel in het documentatiecentrum consulteren !

 


Wat kan er zoal geraadpleegd worden?

Nieuw in ons documentatiecentrum :
Jaarboeken H.O.K. Zele digitaal ingescand door Provincie
De Centrale Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen (PAC, Wilsonplein 2 te Gent)
bezit een unieke en nagenoeg volledige collectie van 112 Oost-Vlaamse
heemkundige en historische tijdschriften- en jaarboekenreeksen.
Die collectie omvat ook een volledige reeks jaarboeken H.O.K. Zele.
In 2010 werd begonnen met de digitale ontsluiting van die tijdschriften en jaarboeken
op artikelniveau in de catalogus van de Centrale Bibliotheek op Internet: www.ovinob.be/provbib/.
De gebruiker kan in één beweging al deze tijdschriften doorzoeken op
auteur, titel of trefwoord.
Hij krijgt dan de referenties (jaargang, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek:
een zeer handzaam en praktisch bruikbaar systeem!
In 2013 startte de Provincie met het volledig inscannen van die Oost-Vlaamse
heemkundige en historische publicaties in hoge resolutie,
een werk dat in september 2016 werd voltooid.
Alle ingescande publicaties zijn digitaal raadpleegbaar in de Centrale Bibliotheek te Gent.
Recent besliste het Provinciebestuur dat elke Oost-Vlaamse heemkring kosteloos
een digitale kopie in hoge resolutie kan krijgen van haar eigen periodieke publicatie,
om ze ter beschikking te stellen van de leden en lezers in hun documentatiecentrum.
De H.O.K. Zele is graag ingegaan op dit voorstel van de Provincie.
Voortaan kunnen al onze leden en bezoekers van ons documentatiecentrum onze jaarboeken
ook digitaal raadplegen (met een interessante zoekmachine om te sorteren op trefwoord)
op een afzonderlijke desktop in ons lokaal.
Een interessante tip voor wie echt op zoek is naar concrete gegevens uit onze publicaties!

Logo Oost Vlaanderen

 


 

Plan je bezoek aan het documentatiecentrum !

"Vanaf januari 2018 zijn er géén vaste openingsdagen meer van het Documentatiecentrum op de eerste zaterdag van iedere maand.
Het Documentatiecentrum blijft wel toegankelijk op afspraak,
tel. 052 / 45.14.12, E-mail
zowel voor genealogische opzoekingen als voor lokaalhistorisch onderzoek."

Info


Hoe kan je ons bereiken:
Henri van Daele-centrum (vroegere dienstencentrum)
achter de bib met ruime parking
Lokerenbaan 43
9240 Zele
Plattegrond

Plattegrond
Indien er geen parkeergelegenheid meer is,
kan men op 3 min wandelafstand gratis parkeren aan het station van Zele.